5 års reklamsjonsrett

Easy Steel gir 5 års reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven.

Reklamasjonsretten gjelder ikke feil, skader og slitasje som direkte eller indirekte er grunnet feil bruk, dårlig vedlikehold, vold eller uautoriserte inngrep.

Regler og fremgangsmåte ved reklamasjon

  • Reklamasjon ved feil og mangler skal meldes Easy steel innen rimelig tid etter at feilen er, eller burde være, oppdaget.
  • Returvarer mottas etter avtale i hvert enkelt tilfelle. Varen skal returneres ubrukt og i ubrutt, ubeskadiget original emballasje. I motsatt fall kan varen avvises av oss.
  • Returkostnader betales av kunde, og det skal alltid vedlegges kopi av faktura eller pakkseddel.
  • Ved retur av kurante varer trekkes eg returgebyr på 20%. Retur etter tre måneder eller mer kreditteres ikke.
  • Spesialbestilte, eller -produserte varer tas ikke i retur.

Salg- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gjelder alle leveranser fra easysteel.no

Betingelsene gjelder i de tilfellene det ikke er inngått andre skriftlige avtaler mellom deg som kjøper og ww.easysteel.no. Ordrer ekspederes så fort som mulig, dog tidligst førte virkedag etter bestilling Beløpet blir trukket fra kortholders konto først når varen er sendt fra vårt lager.

Ordrer bestilles kun på norsk. Det er ikke mulig å hente opp for å endre ordre på nettsiden etter at den er registrert.

Hvis du ønsker å få tilsendt nytt eksemplar av ordre på e-post, send e-post til salg@easysteel.no

Angrerett

Varer kan taes i retur etter avtale.

I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettsskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet. Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med Easy Steels informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Easy Steel skriftlig melding (e-post, telefaks eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Easy Steel vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Retur av varer

Du skal returnere varene i vesentlig samme stand og antall som det ble levert fra Easy Steel.

Angrer du kjøpet kan varen enten nektes mottatt ved levering eller de kan returneres som returvarer.

Omkostninger ved bruk av angrerett

Hvis du benytter deg av angreretten tilbakebetaler Easy Steel deg hele beløpet du har betalt, altså for varer og frakt. Eventuelle omkostninger i forbindelse med retur av varen dekkes av kunde.

Returadresse

Returvarer sendes etter avtale til Easy Steels lager på vår adresse: RK-Smia AS, Stenersgata 24, 0184 Oslo

Easy Steel kan også hente returvarer på din adresse mot at du betaler omkostningene for dette. Det samme gjelder ved bytte av varer.

Spesielle regler ved spesiallagde varer

Vær klar over at når du har godkjent en spesialbestilling på noe etter mål så frafaller angreretten. Det er derfor ikke mulig å endre, angre, annullere eller returnere slike varer etter at ordren er mottatt og bekreftet av Easy Steel. Det fremgår ALLTID tydelig om varen er en skaffe- eller spesiallaget vare.